Hazine ve Maliye Bakanlığını büyük işler bekliyor 11 Temmuz 2018, Çarşamba

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi resmen devreye girdi. Yeni bir sistem, yeni bir başlangıç olacak. Bakanlar da önceki gün açıklandı. Tabi birçok kişi hayal kırıklığına uğradı. Listenin yüzde 90’ı farklı isimlerden oluşuyor…

Bazı bakanlıklar birleştirilirken, bazı bakanlıklar da yeni isim olarak ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı gibi…

Birleştirilen bakanlıklardan birisi de Hazine ve Maliye Bakanlığı oldu…Çok önemli bir bakanlık olan bu göreve Enerji ve Tabi Kaynaklar eski bakanı Berat Albayrak getirildi. Hem Hazine hem de Maliye gibi önemli kurumlar ona bağlandı.

Çiçeği burnunda bakanı büyük sorunlar bekliyor. 465 milyar doları bulan dış borçlar, kamu açıkları, dış ticaret açıkları, halen risk konumunda olan yüksek döviz fiyatları, 15.65’i bulan, bazı görüşlere göre yılsonu 18-20 bandına çıkacak olan yüksek enflasyon, yüksek reel faizler ve diğer ekonomik sorunlar…

Tüm bunların yanında tasarruf sorunu…Hanehalkından çok devletin eğilmesi gereken en büyük sorunlardan birisi de tasarruf…

Boşa yapılan ve atıl durumda olan yatırımlar, yanlış hesaplanan ve maliyeti büyüyen projeler  Hazine’ye büyük yük getirdi ve halen de getiriyor. Örneğin; yap işlet devret modelinden bir an önce vazgeçilip özkaynaklarla işler devam ettirmeli…

 

Devletin şu an yap işlet devret modeli ile müteahhitlere olan borcu milyarlarca dolar…Bu rakam vatandaşların ödediği vergilerle karşılandığı gibi bu da yeterli gelmiyor. Bu yüzden Maliye ve Hazine’nin en önemli konularının başında geliyor…

Sayın Bakandan ricamız, Yap İşlet Devret modelini yeniden gözden geçirmesi…

Tasarruf demiştik…

Devlet tasarruf yapacak ki Hazine dolacak ve bu dolan Hazine’den hanehalkına daha fazla pay kalacak..Devlet tasarruf yapmadan hanehalkından beklememeli…

Yeni sistemde bakanlıklara başarılar diliyoruz…