Ekrem Yüce’nin kafasındaki (ekonomik) düşünceler…1 Mayıs 2019, Çarşamba

Bir seçim daha geldi, geçti…Yıllar ne çabuk geçiyor değil mi? Çok partili siyasi hayatımızın başladığı yıllardan bu yana onlarla seçim tarihin sayfalarında yer aldı. Ülkenin siyasi ve ekonomik kronolojisinde elbette yerel seçimlerin büyük önemi var.

31 Mart  da bu seçimlerden biriydi. Daha çok politik savaşların ön planda olduğu seçimlerde, şimdi durum normale döndü ve yerel ekonomi konuşulmaya başlandı. Sakarya cephesinde ise beklenildiği gibi Büyükşehir’in parti olarak adresi değişmedi ve AK Parti’nin adayı Ekrem Yüce ipi göğüsleri…Şimdi ise onu bekleyen birçok sorun masasında olduğu gibi, manevi olarak da omuzlarında.

Nüfusu 1 milyonu biraz geçen bu kent, hem yüksek borçlarla hem de yeni stratejilerle yönetilmek zorunda.

Borçların toplamı bilindiği üzere 805 milyon TL..Eski parayla 805 trilyon lira. Rakama bakılacak olursa bu açıdan Türkiye’de 3. sırada bulunuyoruz. Borcun çevrilebilme niteliği bir yana, rakamın yüksek olması elbette Başkan Yüce’yi düşündüren bir sorun.

Belediyelerin öz gelirlerinin istenen düzeyde arttırmaması bu idarelerin Hazineye bağımlı olması ve aşırı şekilde borçlanma yoluna gitmelerine yol açmıştır. Bu yüzden bazı belediyeler, Hazine’ye sırtını dayamaktan çok öz gelirlerini arttırma derdine girdi. Zira artık Hazine eskisi gibi belediyelere yeşil ışık yakmıyor. Bu da belediyelerin çeşitli ekonomik arayışlarını hızlandırmasına neden oldu. Örnek olarak, bünyelerinde kurdukları inşaat veya peyzaj şirketlerini gösterebiliriz. Bununla hem kendi ihtiyaçlarını gideriyorlar hem de başka belediyelere ve özel firmalara toplu satışlar gerçekleştiriyorlar.

 

Hızla artan borç stoku faiz giderlerinin de artmasına neden olmuştur. Faiz giderleri son yıllarda borçları 3’e katlamaya yetmiştir. Finansman açığı yerel hizmetlerde aksamalara yol açabilmektedir. Belediyeler, devasa borç yükünü bir tarafa koyup, asıl olan hizmetleri de aksatmamak için adeta ter döküyor.

Bütün bunlar mahalli idarelerde kaynakların elde edilmesi ve kullanımında disiplin ve denetimin gerekliliğini bir kez daha göstermektedir. Tüm bu dengeler Başkan Yüce’nin yol haritasında önemli bir yer tutuyor.

Peki Ekrem Yüce nasıl bir strateji izleyecek?

Bunu şimdiden kestirmek zor ama bazı tahminlerde de bulunabiliriz.

 

Kanımca Yüce, israf konusunda önemli adımlar atacaktır. Zira bunun işaretlerini şimdiden vererek makam araçları konusunda bir çalışma yapmış, basında epeyce bir yer tutmuştu. Personel konusunda ise daha hassas düşündüğünü iyi biliyorum.

Gerek emekliliği gelen, gerekse fazla personel konusunda da bir çalışmanın yapılacağını düşünüyorum. Zira, Büyükşehir’in ek bütçe talebi buna işaret ediyor. Diğer bir konu ise yatırımlar…

Yatırımların finansmanı her zamanki gibi iller bankası olacak gibi geliyor fakat Başkan Yüce’ye önerim, en azından bunların bir kısmını Avrupa Birliği (AB) hibe kredilerinden karşılanmasıdır. Sadece AB değil, Japon hibe destekleri de buna örnek gösterilebilir. Bunu yapan belediyeler şu an biraz daha nefes almış durumda. Dileğim, bu zamana kadar bunu uygulamayan Sakarya, hiç değilse içinde bulunduğumuz dönemde gerçekleştirmesidir.

İlerleyen zamanlarda AB ve Japon hibe desteklerine detaylı deneyeceğim…