Gusül abdesti hayız ve nifas.23 Mayıs 2020, Cumartesi

Bizleri Müslüman olarak yaratan, peygamber ve sahabe sevgisiyle
donatan, Mevla Teâlâ’ya sonsuz hamt olsun. Âşıkların gözyaşları
adedince, denizlerin damlaları adedinde, Salât ve selam Hz. Muhammed
(sav) ‘e âline olsun.
 Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed.
 Değerli okurlarım! Gusül, sözlükte; yıkanmak ve temizlenmek manasına gelir.
Gusül ve boy abdesti: Tepeden tırnağa kadar vücudun her tarafını
hiçbir yer kuru kalmayacak şekilde yıkamak.
 Erginlik çağına gelmiş her Müslüman erkeğin ve kadının, bu hallerde
gusletmek Farzdır.
 1-Cünüplük; yani cinsî münasebet, ihtilam ve ne şekilde olursa olsun
meninin (sperm) şehvetle vücut dışına çıkması. Bakmak ve dokunmak
suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir.
 2- Hayız “bir kızın büluğ çağına geldiğinde hayız görmeye başlar.
Kadının âdet görmesi en az üç gün, en çok on gün sürer. on günü
geçerse adet değil hastalıktır”
Nifâs: bebeğin dünyaya gelmesinden itibaren Kırk gün içinde gelen
lohusalık kanıdır. Kırk günden evvelde kesilebilir. Lakin kırk günden
fazla sürmez, sürerse hastalıktır.
Yağmur duasından önce; herhangi bir hayırlı iş için Müslümanlarla bir
araya gelmeden ve mübarek gecelerde gusletmek sünnet ve müstehapdır. '

Guslün farzları üçtür.

1-Ağzımıza bolca su alıp boğazımıza kadar yıkamalı.
2-Burnumuza bolca su alınmalı. Bu işe abdestte yapılan ağız ve buruna
su vermelerden daha çok özen gösterilmelidir.
3-Tepeden tırnağa bütün vücudu iğne ucu kadar kuru yer kalmayacak
şekilde yıkanmalı.

Vücut yıkanırken en ufak bir yerin kuru kalmamasına dikkat
edilmelidir. Aksi takdirde gusül yerine gelmemiş olur.  Kulaklar
delinmiş ise küpe takılsın veya takılmasın uğuşturulması gerekir.
Göbek çukuru, su saçların, sakalların, kaşların ve bıyıkların
aralarına ve altlarındaki deriye kadar geçecektir bunlar sık olsa
bile.
Guslün sünnetleride şunlardır.
 1- Gusle besmele ve niyet ile başlamak.
2- Gusülden evvel abdest almak.
3- Avret yerini yıkamak ve bedenin herhangi bir yerinde meni gibi bir
pislik varsa onu temizlemek.
4- Abdestten sonra, önce üç defa başa, sonra üç defa sağ, üç defa da
sol omuza su dökerek her defasında bedeni iyice ovuşturmak.
5- Guslederken çok fazla veya çok az su kullanmaktan kaçınmak.
6- Kimsenin göremeyeceği bir yerde yıkanmak.
7- Tenha bir yerde yıkanılsa bile, avret yerini açmamak.
8- Guslederken konuşmamak.
9- Gusül bitince bedeni bir havlu ile kurutmak
10- Gusülden sonra çabucak giyinmektir.
 Abdestte sayılan edepler, gusülde de aynen uyulması gereken
edeplerdir. Ancak guslederken kıbleye doğru durulmaz.
Gülse mâni olan şeyler.
 Abdest konusunda olduğu gibi, gusülde de suyun deriye geçmesine engel
olan maddelerin önceden giderilmesi gerekir.
Deriye yapışmış, hamur, mum, sakız, katı yağ, balık pulu, çiğnenmiş
ekmek yağlı boyalar, el ve ayak tırnaklarının üzerindeki ojeler” gibi
su geçirmeyen şeylerin altını yıkamak farzdır.

Ancak tırnaklar üzerindeki “kirler, topraklar, kınalar” gusle engel olmazlar.
Guslün adabı aynen abdest adabı gibidir. Gusletmek isteyen kişi önce
besmele çekerek gusle niyet eder. Ellerini bileklerine kadar yıkar ve
üzerinde yapışıp kurumuş bir şey varsa onları temizler.

Sonra herhangi bir pislik olmasa bile avret yerlerini ve uyluklarını
yıkar. Sonra sağ avucu ile ağzına bolca su alarak iyice çalkalar; bunu
üç defa tekrar eder, oruçlu değilse suyun boğazına ulaşmasını sağlar.
Sonra yine sağ eli ile burnuna üç defa su çekerek iyice temizler.
 Bundan sonra namaz abdesti gibi bir abdest alır. Şayet yıkandığı yere
su toplanıyorsa, ayaklan, abdest alırken değil gusülden çıkarken
yıkar. Abdest aldıktan sonra, önce başına, sonra sırayla sağ ve sol
omuzlarına üçer defa su döker. Her defasında vücudun her tarafını
iyice ovuşturur.
Hiçbir yerinin kuru kalmaması için dikkat eder. Bunun için saçlarının,
sakallarının diplerine, göbeğinin içine suyun ulaşmasını sağlar. Eğer
vücudunun bir yerinde, herhangi bir yaradan dolayı ilaç veya sargı
varsa ve fazla su bunlara zarar verecekse, bunların üzerinden suyu
hafifçe geçirmekle yetinir; bu da zarar verirse sadece eliyle üzerini
mesh eder.

Cünüp bir kimsenin veya hayız ve nifâs hâlindeki bir kadının bu
durumdayken yapması haram olan hususlar, şunlardır:
 Namaz kılmak; Kur'an-ı kerim okumak, Kur'an-ı Kerim’e ve onun en ufak
bir parçasına dokunmak ya da tutmak; Kâbe-i Muazzamayı tavaf etmek ve
zaruret olmadığı halde bir mescide girmek ve içinden geçmek; Üzerinde
ayet yazılı olan bir levhayı veya buna benzer bir şeyi tutmak.
 Gusül, Allah'u Teâlâ'nın Müslümanlar için emrettiği en önemli
maddî-manevî temizlik biçimidir. Günümüzde cünüp olupta, niye
yıkanıyoruz diyen insanlar var. Bu fakirede sordular, aynı soru.
Mesela niçin namaz kılıyoruz oruç tutuyoruz, zekât veriyoruz, Rabbim
emrettiği için.
Cünüp olan bir Müslüman’a da Rabbim emrediyor. İşte ayeti Kerime,,
Eğer cünüp iseniz yıkanıp temizlenin"(Mâide suresi. 6) buyurmaktadır.
Öyle pis pis gezmenin günahı çok büyüktür. İnsanın Kuranı kerim
okumasına ruhsat verilmeyen bu hal ne kadar kötü bir şeydir. İnsan
cünüp oldu mu, hemen gusletmeli, bir an evvel yıkanıp pisliği
üzerinden atmalıdır.
Müslümanız boynumuzun borcudur. İslam dinini kabul eden bir insan,
Kur’anı Kerimin her dediğini kabul etmelidir.
Cünüp gezen insanın evine rahmet melekleri girmez, o evde huzur
bereket olmaz, cinler musallat olur.
 Guslün daha çok manevî bir temizleme aracı olduğu unutulmamalıdır.
Çünkü vücudumuzun herhangi bir yerinde görünür bir pislik veya kir-pas
olmasa bile cünüp olan kimsenin ibadetlerini yerine getirebilmesi için
mutlaka gusletmesi gerekir.
 Guslün vücut için faydalarına işaret eden doktorlar bu hususta
şunları söylemektedir: İnsanın başına gusletmesi gerektiren bir hal
gelince bütün damarlarda büyük bir sarsıntı olur.
Vücutta bir yorgunluk ve gevşeklik meydana gelir. Bu yorgunluk ve
sarsıntıyı gidermek için vücudun her tarafını yıkamak lâzımdır.
 Demek ki; guslü gerektiren hallerde sadece bazı organlar değil,
vücudun tamamı yıkanma ihtiyacı hissetmektedir.
 Çünkü gerek cünüplükte gerekse hayız ve nifâs hâlinde, başta kalp
olmak üzere bütün organlar ve kan dolaşımı, yorgunluklarını, ancak
güzel bir boy abdesti ile tertemiz bir zindeliğe terk edeceklerdir.
Allahu Teâlâ’nın her emrinde olduğu gibi gusül abdestinde de bizim
bildiğimiz ve bilemediğimiz daha birçok hikmet ve faydalar
bulunmaktadır.
Günün Duası:
Eyyy nefis! Bir ezanla geldin bir selayla gidersin.
Ölüm senin peşinde. Ya sen neyin peşindesin.
Ahiret yüzünü çevirmiş bize doğru geliyor.
Dünya ise sırtına bize dönmüş gidiyor.
Unutmayalım! Bugün amel var hesap yok,
Yarında hesap var amel yok.
Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed.