ÜÇ AYLAR: RECEB-İ ŞERİF, ŞABAN-I ŞERİF VE RAMAZAN-I ŞERİF... (1) 19 Şubat 2021, Cuma

Mübarek Üç Aylarımız ve Receb-i Şerif Hayırlara vesile Olsun.

                Bizler mukaddes ve faziletli olan mübarek günler; kendimizi denetleme ve değerlendirmek için çok önemlidir. bir kere daha geçmişimizin muhasebesini yapar, geleceğe hazırkanmamız için pırsat bulmuş oluruz. üç aylar bizatihi öneme sahipken, ayrıca bu aylarda mübarek günleri barındırmaktadır. bu geceler; karanlıkta bir şeyini kaybedenin onu kandille aramasına benzetilmiş ve bu sebeple "KANDİL GECELERİ" adını almıştır. regaip kandilide üç ayların ilk ayı olan recebi şerif ayımızın da ilk kandil gecesidir. recep şerif ayımızın ilk perşembesini cumaya bağlayan gecede idrak ettiğimiz kandil. "  " anlamından regaip adı verilmiştir. bu bereketli gece, H.Z. Amine validemizin Peygamber efendimize hamileliğini fark ettiği gece olduğu içinde ayrı bir öneme sahiptir. Cenabu hak; amallerimiz hasat edileceği mübarek üç aylarımızın rahmetinden, bereketinden ve feyzinden istifade eden kullarından eylesin.

                RECEB AYI: Mübârek üç ayların ilki olan Receb ayıdır. Receb, “Tercîb” kelimesinden gelmektedir. Bu da ta'zîm ve hürmet manasına gelmektedir.Allahü teâlâ, bu ayda oruç tutanların, bu aya saygı gösterenlerin, günahlarını affeder, çok sevap ve üstün dereceler ihsân eder.Receb ayının üstünlükleri hadîs-i şerîflerde şöyle bildirildi:“Receb, Allahü teâlânın, Şâban benim ve Ramazan ümmetimin ayıdır”“Receb-i şerîfte bir kimsenin tuttuğu bir orucun sevabı, o kimsenin otuz sene nâfile oruç tutmasına eşittir.”“Bir kimse, Allahü teâlânın ay'ı olan Receb ayında bir mü'min, kardeşini gam ve üzüntüden kurtarırsa, Allahü teâlâ, ona Firdevs'te gözünün görebildiği kadar büyük bir köşk ihsân eder. Uyanınız, kendinize geliniz ve Receb ayına hürmetfaziletli olan mübarek aylarda,  ve ikrâm ediniz ki, Allahü teâlâ da size, ikrâm ve ihsân etsin.”“Cennette bir nehir vardır. Ona Receb denir. Sütten beyaz, baldan tatlıdır. Receb ayında bir gün oruç tutana Allahü teâlâ Kıyâmet günü o nehirden su verir.”Ömer bin Abdülaziz hazretleri buyurdu ki:“Senede dört geceye dikkat edip, ibâdetle geçirmek lâzımdır. Allahü teâlâ o gecelerde rahmetini saçar. Bu geceler, Recebin ilk cuma gecesi, Şâbanın onbeşinci gecesi, Ramazanın yirmi yedinci gecesi ve Ramazan bayramı gecesidir.”Receb ayında yapılan iyilikler, tutulan oruçlar, günahları temizler. Zîra Receb-i şerîfin isimlerinden birisi de “Şehrü'l mutahhar” dır. Günahlardan temizlenilmesi ve yüksek derecelere kavuşulması sebebi ile bu isim verilmiştir.Receb, tevbe, hürmet ve ibâdet ayıdır. Şâban, muhabbet ve hizmet ayıdır. Ramazan ise, yakınlık ve ni'met ayıdır.Zünnûn-i Mısrî hazretleri buyurdu ki:“Receb tohum ekme, Şâban sulama, Ramazan ise, hasat ayıdır. Yâni ekip suladığını biçip toplayacak bir aydır. Herkes ektiğini biçer. Amelinin, ibâdetinin karşılığını alır. Tohum ekmeyen, hasat mevsimi gelince pişman olur.”Receb ayının magfirete, Şâban ayının şefâ'ate ve Ramazan ayının da sevapların kat kat verilmesine mahsus olduğu bildirilmiştir.Bu aylara hürmet etmek, günahlardan uzaklaşmakla ve ibâdetleri yapmakla olur. Hürmet edip, saygı gösteren, kat kat karşılığını görecektir. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:“Receb, Allahü teâlânın ayıdır. Receb ayına ikram edene, saygı gösterene, Allahü teâlâ dünyada ve âhırette ikram eder.”Bâzı âlimler de şöyle buyurdu ki: "Yıl ağaç gibidir. Receb ayı, ağacın yapraklı olduğu, Şâban meyveli, Ramazan ise, meyvesinin toplanacağı zaman gibidir. Receb Allahü teâlâdan mağfiret, Şâban şefâ'at, Ramazan sevabların kat kat olduğu aydır."Peygamber efendimiz, Receb ayı gelince;"Yâ Rabbî, bize Receb ve Şâbanı mübârek eyle ve bizi Ramazana eriştir." diye duâ ederdi.Hazret-i Ali (ra) yılda dört geceyi tamamen ibâdetle geçirirdi.Bu geceler; Receb-i şerîfin ilk gecesi, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı geceleri ve Şâban-ı şerîfin onbeşinci gecesidir.Rabbim bu mübarek gün ve geceleri en güzel şekilde ihya edebilenlerden eylesin.. Amin!

 

Resûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, "Receb-i şerif Allah Teâlâ'nın, Şaban-ı şerif benim, Ramazan-ı şerif aydıda ümmetimin ayıdır. buyurmuşlar. "Receb ayının, diğer aylar üzerine fazileti, Kur'ân-ı Kerîm'in diğer sözlere olan üstünlüğü gibidir. Şaban ayının diğer aylara nispetle fazileti, benim, diğer peygamberlere olan üstünlüğüm gibidir, Ramazan'ın diğer aylara göre fazileti ise, Allâh Teâlâ'nın, mahlûkâtı üzerine yüceliği gibidir." buyurmuştur. Oruç, Recep ve Şaban'da nafile, Ramazan'da farz olarak bu aylarda yapılacak ibadetlerin ağırlık merkezini teşkil etmektedir.

                RECEB-İ ŞERİFİN İLK GECE NAMAZI ( 10 MAYIS CUMAYI 11 MAYIS CUMARTESİYE BAĞLAYAN GECE )Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh)'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:''Her kim, recebin ilk gecesinde akşamı kıldıktan sonra; bir Fatiha ve bir İhlas ile yirmi rekat kılar ve onlar arasında on selam verirse, onun sevabının ne kadar büyük olduğunu biliyormusunuz?Şüphesiz Ruhu'l-Emin olan Cibril onu bana bildirdi.'' buyurdu.Biz:''Allah-u Te'ala ve Rasulü bilir'' deyince;Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):''Allah-u Te'ala, onu,canı,malı,ailesi ve çocukları hakkında korur.Bu kişi,kabir azabından korunur,hesapsız ve azapsız bir şekilde sıratı şimşek gibi geçer'' buyurdu. (Cuzekani, Suyuti,el-Le'ali,2/55)

                Receb Ayı: Rasûlüllâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Receb ayına kavuşunca şöyle duâda bulunurdu: "Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'bân ve belliğnâ Ramazân: Yâ Rabbi! Receb ve Şabanı bize mübarek eyle, bizi Ramazan'a kavuştur." Resûl-i Ekrem Sallâllâhu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu ayda oruç tutmamızı, fakir fukaranın dertleriyle diğer zamanlardan daha fazla ilgilenmemizi, hayırlar yapmamızı tavsiye etmiş, böyle yapıldığında büyük ecre nâil olunacağını müjdelemiştir.

                Regaib Gecesi: Bu ayın ilk Cuma gecesi, mübarek Regâib gecesidir. Bazı âlimlerin açıklamalarına göre, Peygamber Efendimiz bu gece pek çok rûhânî ahvâl ve ikrâma kavuşmuş olmakla, yüce Allâh'a şükür için on iki rekat namaz kılmıştır. Bu gece, duâların kabul edildiği müjdelenen sayılı gecelerdendir. Recep ayının ilk Cuma akşamına Leyletu’l Regaib; regaib gecesi derler. Bu gece için oldukça fazla faziletler sayılmıştır. Bu geceyi ibadetle geçirmenin faydası çoktur. Diğer zamanlarda okuduğunuz kuranın bir harfi 10 sevabsa bu zamanda daha da artmaktadır. Bu gecede kılacağımız kaza ve nafile namazlarından alacağımız sevap bu günde daha fazladır. Regaip kandilinde yapabileceğimiz birbaşka ibadet dua'dır. Peygamberimiz (sas), bir hadîslerinde bu gecede yapılacak duaların Allah katından geri çevrilmeyeceğini bildirmişlerdir.1. Kur'ân–ı Kerim okunmalı ve hatim edilmeli.2. Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli3. Kaza, nafile namazlar kılınma4. Tefekkürde bulunulmalı5. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı6. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli7. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.8. Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.9. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.10. Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.11.Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı12.Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.13. O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.14. Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli15. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.16. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli17. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli18. Hayattaki manevî büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.19. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.