Medine-i Münevvere ’de bir gün yazısını arkadaşına e-posta gönder

Adınız : Kimden : Kime :
Mesajınız :

Medine-i Münevvere ’de bir gün25 Haziran 2021, Cuma

Bütün hamtlar ve övgüler Allahu Teâlâ'ya mahsustur. Salatü selam Hz.
Muhammed (sav)’e aline ashabına ve onun nurlu yolunda gidenlere olsun.

Allahümme salli ala Muhammed'in ve ala ali Muhammed kema salleyte ala
İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hemidün mecid

Kıymetli okurlarım! Alemlere rahmet olarak gönderilen güzeller güzeli
(sav) Nur beldesi Medine’yi Münevvere 'ye hicret etmesinin üzerinden
yıllar geçmişti. Yüce dinimiz İslam dini hızla yayılıyor, imana
susamış gönüller huzur buluyordu.

Bir köle de Müslüman olmak için Medine-i Münevvere 'ye koşanlar
arasındaydı. Kelime-i şehadet getirip İslam’la şereflenen bu köle,
Sevgililer sevgilisi (sav) iyilik ve kötülüğün ne olduğunu sordu.
Sevgili Peygamberimiz (sav), üç parmağını birleştirip kölenin göğsüne
dokunarak şöyle cevap verdi:

“İyilik, gönlünü huzura kavuşturan ve içine sinen şeydir. Kötülük ise
İnsanlar sana fetva verseler bile, gönlünü huzursuz eden ve içinde
kuşku bırakan şeydir.” (Dârimî, Büyû)


Hayat rehberimiz olan Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle iyilik; Allah’a,
ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmektir.


İmanına salih amelleri yoldaş eylemektir. Sevdiği maldan yakınlarına,
yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, hasılı bütün ihtiyaç
sahiplerine harcamaktır.

Namazı kılıp zekâtı vermek, verilen söze sadık kalmaktır. Darlıkta,
hastalıkta ve savaş zamanında sabretmek, bollukta ve sağlıkta
şükretmektir. (Bakara, 177)

İyilik, insanın bu hayattaki en önemli kazancı, en değerli mirasıdır.
İyilik, merhametli bir yüreğin sesine kulak verip yetime kardeş,
yoksula sevinç, mülteciye ve muhâcire ensâr olmaktır. Mazluma elini,
evini, gönlünü açmaktır.

Tabiatı korumak, bir karıncayı bile incitmemektir. Yaratılan her bir
cana Yaratıcı’sının hürmetine şefkatle davranmaktır. İyilik, ekmeği,
duayı, sevgiyi ve kederi paylaşmaktır.

Mümin, Rabbinin rızasını her şeyden üstün tutar. İnsanların takdirine
ümit bağlamadan, kibir ve gurura kapılmadan, gösterişe kaçmadan iyilik
peşinde koşar. Allah’ın ikramı olan merhamet duygusuyla hayra vesile
olmanın yollarını arar. Cenâb-ı Hakk’ın kendisine emanet olarak
verdiği nimetleri, yine O’nun rızası uğruna harcar.

Mümin, Allah yolunda sevdiği şeylerden infak ettiğinde gerçek anlamda
iyiliğe ulaşacağının bilincindedir. O, iyiliğe davet ederek ve
iyilikleri çoğaltarak kötülükle mücadele eder. Cenâb-ı Hakkın şu
emrini hayat düsturu olarak okur:

“İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü iyilikle önle. O zaman
göreceksin ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sımsıcak bir
dost oluvermiş!” (Fussilet, 34.)

Ne hazindir ki bugün kötülük kıtalar dolaşmakta, kötülüğe yatırım
yapanlar insanlığa büyük acılar yaşatmaktadır. İslam coğrafyasının
mazlum köşelerinde Müslümanlar baskı, şiddet ve zulme maruz
kalmaktadır. Bilhassa çaresizlik içinde kıvranan, hapsedilen, göçe
zorlanan kadınların ve çocukların hali yüreklerimizi parçalamaktadır.

Oysaki kadınlar, şefkat kanatlarını üzerimize gererek bizlere
karşılıksız iyiliği öğreten annelerimizdir. Yuvamızda iyiliğin
çoğalması, mutluluğun ve huzurun kök salması için emek veren
eşlerimizdir.  İki cihanda iyilik duamız olan gözümüzün nuru kız
evlatlarımızdır.

Onları incitmek, merhametten ve adaletten mahrum bir dünyaya mahkum
etmek, mağdur ve mazlum durumuna düşürmek hem dinî hem de insanî bir
vebaldir.

Küçük de olsa, her iyilik değerlidir. İnsanın eliyle, diliyle,
malıyla, ilmiyle, tecrübesiyle yapabileceği nice iyilik vardır ki, bir
hurma kadar bile olsa Allah Teâlâ onu Uhud Dağı kadar büyütüp
bereketlendirir.

Yeter ki insan iyiliğe gönül versin ve iyilikten yana olsun!
Kötülüklerin, savaşların, yoksulluğun, şiddetin karşısında durarak,
iyiliği yeryüzüne hâkim kılmak için çabalasın. Bu çabayı Allah Resûlü
(sav)  bir hadislerinde şöyle anlatmaktadır:

“İçinizden biri bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin. Buna gücü
yetmiyorsa diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmiyorsa kalbiyle
buğzetsin. Bu ise imanın asgarî gereğidir.” (Müslim,)

İyiliğin, ıslahın, vicdanın, adaletin ve şefkatin izinden gidelim.
Kötülüğün, ifsadın, zulmün, fitnenin ve şiddetin karşısında duralım.
Dünyayı iyilik değiştirecek, geleceğimizi iyilik kurtaracaktır.

Âlemlerin Rabbi olan Allahu Teâlâ Hazretleri yeryüzünde iyiliğin
çoğalması için çalışanları muhakkak destekleyecek, onları asla yalnız
ve yardımsız bırakmayacaktır.

Rabbim doğruluktan ayırmasın. Selam ve dua ile.

Güzellerin en güzeli (sav) buyuruyor. “Bana salatü selam okuyan kimse
için, Sırat üzerinde büyük bir Nur olacaktır. Sırat köprüsünden
geçerken nur ehli olan kimse, artık cehennem ehli olamaz.”

 Allahümme salli ala Muhammed'in ve ala ali Muhammed kema salleyte ala
İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hemidün mecid